educatia

Conform legislației în vigoare, statul român asigură condiţiile pentru integrarea străinilor cărora li s-a acordat un drept de şedere în România, în viaţa economică, socială şi culturală a ţării, precum şi accesul acestora la sistemul de educaţie. Această obligaţie se regăseşte şi în Constituţia României: „dreptul la învăţătură este asigurat prin învăţământul general obligatoriu, prin învăţământul liceal şi prin cel profesional, prin învăţământul superior, precum şi prin alte forme de instrucţie şi de perfecţionare”, iar accesul la cultură este garantat.

Învăţământul de toate gradele se desfăşoară în limba română, în limbile minorităţilor naţionale, precum şi în limbile de circulaţie internaţională. Constituţia României nu face nicio distincţie între persoane în funcţie de cetăţenia lor, menţionându-se doar că dreptul la educaţie este garantat.

Aflați totul despre educația din România aici.