Locuinţele

La ora actuală, în România nu există legislaţie specială care să reglementeze condiţiile decente de locuire pentru cetăţenii străini. Aceştia trebuie să îşi găsească singuri o locuință, în conformitate cu bugetul şi posibilităţile de care dispun.

Dacă sunteţi în căutarea unei locuinţe de închiriat sau de cumpărat în România, aveţi mai multe surse de informare, precum:

 • ziarele locale de anunţuri
 • paginile de web cu anunţuri imobiliare
 • agenţiile imobiliare
 • anunţurile stradale
 • anunţuri afişate la intrarea în anumite hipermarketuri.

În cazul în care aveţi probleme cu găsirea sau achitarea chiriei pentru locuinţă, puteţi apela la comunităţile străinilor din România, precum şi la serviciile diferitelor organizaţii ne-guvernamentale (ONG)[1] care oferă asistenţă şi servicii cetăţenilor străini.

Închirierea unei locuinţe

 • Cea mai simplă metodă pentru a dispune de o locuinţă este să închiriaţi un spaţiu.
 • Preţul chiriei diferă în funcţie de dimensiunile locuinţei, de amplasarea acesteia şi de dotări (mobilier, aparatură electrocasnică). Ca regulă generală, este mai ieftin să locuiţi într-un apartament cu mai multe persoane, decât să închiriaţi o garsonieră doar pentru dumneavoastră.
 • De regulă, în preţul chiriei nu sunt incluse şi utilităţile (sau întreţinerea, respectiv căldură, gaz, apă, gunoi, lift etc.), acestea fiind plătite separat de către chiriaş Asociației de Locatari din imobilul respectiv. Există și cazuri când utilităţile sunt incluse în preţul chiriei sau sunt achitate separat de către proprietar. Vă recomandăm să clarificaţi acest aspect cu proprietarul locuinţei pe care doriţi să o închiriaţi.
 • Mulţi dintre proprietari nu doresc să facă un contract de închiriere cu chiriaşii lor pentru a nu plăti taxe din veniturile pentru chirii (16% din valoarea chiriei, înscrisă pe contract). Însă, pentru a putea obține sau prelungi documentele de şedere în România, trebuie să faceţi dovada legală a spaţiului de locuit (trebuie să faceți dovada că aveţi o proprietate personală sau un drept legal de a sta într-o locuință), prin intermediul unui contract. În acest caz, contractul trebuie înregistrat la ANAF în mod obligatoriu, această înregistrare fiind în sarcina proprietarului.
(!) În oricare dintre situații, vă sugerăm să încheiaţi un contract în formă scrisă cu proprietarul locuinţei dumneavoastră.

Atât în cazul în care aveţi, dar şi în cazul în care nu aveţi un contract de închiriere, vă recomandăm ca în momentul achitării chiriei să vă asiguraţi că proprietarul vă dă o chitanţă scrisă, semnată de dumneavoastră şi proprietar, document ce face dovada faptului că aţi plătit suma respectivă.

 • Depozitul (garanţia), reprezintă o sumă de bani cerută de majoritatea proprietarilor, pe care aceştia o reţin urmând să o considere ca ultimă lună de plată a chiriei sau să o restituie chiriaşului în momentul în care acesta părăseşte locuinţa, în cazul în care nu au fost aduse daune imobilului. Unii dintre proprietari nu doresc să dea înapoi chiriaşilor această sumă, caz în care dumneavoastră puteţi acţiona pe cale legală, dacă aveţi o dovadă că aţi plătit aceşti bani (ex: acest depozit ar trebui să fie menţionat şi în contractul de închiriere).

Locuirea în baza unui contract de comodat sau de luare în spaţiu

Alte modalități de a obține un spațiu de locuit sunt contractul de comodat și declarația de luare în spațiu, care presupun punerea la dispoziția locatarului a locuinței cu titlu gratuit. Contractul de comodat este un contract între două părţi (comodant, care deţine imobilul şi comodatar, care urmează să folosească imobilul), prin care una dintre părţi oferă spre folosire temporară şi gratuită unei alte părţi un imobil/apartament/spaţiu de locuit. Acest contract conţine prevederi legate de durata contractului, obligaţiile persoanei care va folosi respectivul spaţiu, precum şi prevederi referitoare la rezilierea contractului. În general, contractul de comodat se semnează între părţi, fără să fie necesară autentificarea sa la notar.

<table<
(!) În cazul în care doriţi să vă schimbaţi sau să vă prelungiţi documentele de şedere, Inspectoratul General pentru Imigrări vă va cere o copie a contractului de comodat, autentificată la notar. Pentru a autentifica contractul, trebuie să mergeţi cu proprietarul imobilului la notar, unde acesta va prezenta actul de identitate şi actele de proprietate asupra spaţiului respectiv, în original. Este foarte important să vă asiguraţi că notarul public inscripţionează menţiunea faptului că respectivul contract este întocmit în baza articolului 12, alineatul B din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995.

 • Declaraţia de luare în spaţiu este realizată de către proprietarul spaţiului/imobilului şi trebuie autentificată de un notar public. Pentru aceasta, proprietarul va trebui să meargă la notar, unde trebuie să prezinte actele casei, precum şi actul de identitate personal şi al persoanei pe care o ia în spaţiu.

În acest contract este menţionat ultimul domiciliu al persoanei care este luată în spaţiu, precum şi scopul pentru care persoana este luată în spaţiu (ex: pentru schimbarea actelor de identitate).

Cumpărarea unei locuinţe

 • În calitate de cetăţean străin cu un drept de şedere în România, aveţi dreptul de a achiziţiona imobile (case, apartamente, spaţii de birouri etc.), în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români. Pentru a putea achiziţiona un astfel de imobil vă puteţi adresa unei agenţii imobiliare, sau puteţi rezolva formalităţile direct cu vânzătorul (persoană fizică sau juridică), la un notariat public.
 • În calitate de cetăţean străin nu aveţi voie să achiziţionaţi terenuri, cu excepția cazului în care între ţara dumneavoastră de origine și România este încheiat un tratat internaţional, pe bază de reciprocitate (conform Legii nr. 312/2005). Pentru a afla dacă aveţi dreptul de a cumpăra terenuri în România, este recomandat să vă adresaţi consulatului ţării dumneavoastră de origine sau unui birou notarial.
 • În cazul în care sunteţi cetăţean străin şi doriţi să faceţi un credit pentru achiziţionarea unei locuinţe, trebuie să ştiţi faptul că majoritatea băncilor acordă credite doar persoanelor care au un drept de şedere pe termen lung. De asemenea, trebuie să luaţi în considerare faptul că, la acordarea creditului, se va lua în considerare salariul dumneavoastră de pe cartea de muncă (eventualele bonusuri şi prime sunt excluse) şi instoricul salarial din ultimii ani. Pentru mai multe informaţii referitoare la obţinerea unui credit pentru locuinţe, vă puteţi adresa băncilor comerciale.

Înregistrarea utilităţilor

În momentul în care vă mutaţi într-un apartament sau într-o casă aflată în proprietatea personală, va trebui să schimbaţi contractele cu furnizorii de utilităţi (gaz, apă, curent etc.) sau să anunţaţi administratorul blocului pentru a vă schimba numele la întreţinere.

În cazul în care sunteţi proprietarul unui imobil, aveţi obligaţia de a plăti impozitul anual pe locuinţă. Acesta este calculat de către Administraţia Naţională de Administrare Fiscală, în funcţie de dimensiunile imobilului, localizare geografică şi dotări ale imobilului.

Facturile la energia electrică, telefon fix, televiziune prin cablu, Internet se plătesc de către chiriaș separat, instituțiilor furnizoare, direct la ghișeu, la poștă sau prin bancă. Utilitățile se calculează proporțional cu consumul (dacă sunt contorizate, cum este cazul energiei electrice, a apei sau a gazului în cazul centralelor termice de apartament), funcție de numărul de camere (cum este cazul agentului termic furnizat de firme specializate), funcție de serviciul oferit (cum este cazul televiziunii prin cablu sau a Internetului) etc.

Asigurarea obligatorie a locuinţei

Începând cu 2011, asigurarea locuinţei este obligatorie, prevenind astfel pagubele materiale ce pot fi cauzate de incendii, inundaţii şi cutremure. Asigurarea obligatorie variază între 10-20 euro pe an şi se poate plăti online sau la sediile anumitor instituţii şi companii.

Mai multe detalii găsiți aici: http://www.asigurarealocuintelor.ro/.În cazul în care doriţi, vă puteţi încheia şi o asigurare facultativă/opţională, care este mai scumpă, însă vă protejează împotriva mai multor riscuri (ex: jafuri).

[1] O listă a acestor organizaţii din principalele oraşe ale ţării puteţi găsi la sfârşitul ghidului menţionat mai jos.

Textul este preluat din Ghidul Bun venit în România!, publicat în anul 2015.