Despre Asociaţia CONECT

Asociaţia pentru Dialog, Ocupare şi Migraţie CONECT îşi propune ca prin activităţile sale să contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor din punct de vedere social, economic și cultural, la consolidarea coeziunii sociale, a dialogului și a politicilor de integrare în societate a migranţilor și a grupurilor marginalizate sau vulnerabile și de a promova politicile de dezvoltare regională și comunitară. logo_english

CONECT urmăreşte să îşi aducă aportul şi expertiza în sprijinul:

  • dezvoltării şi implementării politicilor şi programelor sociale în domeniul ocupării forţei de muncă şi combaterii şomajului, a politicilor de incluziune socială a persoanelor aparţinând grupurilor marginalizate, defavorizate sau vulnerabile şi de consolidare a coeziunii sociale, precum şi a politicilor de dezvoltare regională şi comunitară;
  • protecţiei, respectării şi promovării drepturilor migranţilor, precum şi în sprijinul dezvoltării şi implementării politicilor şi programelor de integrare/reintegrare a acestora în societatea gazdă/de origine;
  • dezvoltării şi implementării politicilor şi programelor în domeniul educației pentru dezvoltare şi al cooperării pentru dezvoltare internaţională şi ajutorului umanitar;

CONECT crede într-o societate echitabilă și incluzivă, care garantează oricărei persoane dreptul la o viață demnă, indiferent de origine etnică, naţionalitate, limbă, religie, gen, vârstă, orientare sexuală, opinie și apartenenţă politică, venit sau origine socială.

CONECT promovează valorile democratice, drepturile și libertățile individuale, diversitatea etnică, culturală și confesională, justiția socială, egalitatea de șanse, solidaritatea și responsabilitatea socială.

Principalele activităţi derulate de Asociaţia CONECT constau în :

  • oferirea de consiliere şi sprijin în vederea integrării în societatea românească pentru diferite categorii de imigranţi, precum şi pentru refugiaţi şi persoane cu protecţie subsidiară
  • crearea de materiale informative pentru cetăţenii străini din România, referitor la drepturile-obligaţiile acestora, legislaţia care reglementează regimul străinilor, învăţarea limbii române şi obţinerea cetăţeniei române.
  • protejarea, respectarea şi promovarea drepturilor migranţilor, precum şi dezvoltarea de programe de integrare/reintegrare a acestora în societatea gazdă/de origine;
  • dezvoltarea şi implementărea politicilor şi programelor sociale în domeniul ocupării forţei de muncă şi combaterii şomajului, a politicilor de incluziune socială a persoanelor aparţinând grupurilor marginalizate, defavorizate sau vulnerabile şi de consolidare a coeziunii sociale, precum şi a politicilor de dezvoltare regională şi comunitară;
  • dezvoltarea şi implementarea politicilor şi programelor în domeniul educației pentru dezvoltare şi al cooperării pentru dezvoltare internaţională şi ajutorului umanitar.

Aflaţi mai multe despre Asociaţia CONECT pe site-ul nostru – www.asociatiaconect.ro.